0 : 3

47% 29% 24%
18:00 21 June
Stadion Nizhny Novgorod (Nizhniy Novgorod)

Kickscore

Argentina
Croatia
Argentina
Croatia