1 : 1

48% 30% 22%
19:00 03 November
None

Kickscore

Strasbourg
Toulouse
Strasbourg
Toulouse