3 : 2

31% 28% 41%
17:30 10 November
None

Kickscore

Dortmund
Bayern
Dortmund
Bayern