1 : 2

57% 27% 16%
14:00 10 November
None

Kickscore

Torino
Parma
Torino
Parma