2 : 0

39% 31% 30%
18:00 08 January
None

Kickscore

Nantes
Montpellier
Nantes
Montpellier