1 : 3

43% 30% 27%
19:45 22 November
None

Kickscore

Napoli
AC Milan
Napoli
AC Milan