2 : 3

13% 24% 63%
16:30 22 September
Dino Manuzzi, Cesena

Kickscore

Spezia
Juventus
Spezia
Juventus