1 : 2

13% 24% 63%
13:00 25 September
Dino Manuzzi, Cesena

Kickscore

Spezia
AC Milan
Spezia
AC Milan