1 : 2

65% 21% 14%
14:00 09 April
Emirates Stadium, London

Kickscore

Arsenal
Brighton
Arsenal
Brighton