2 : 1

13% 24% 63%
19:00 01 December
Khalifa International Stadium, Ar-Rayyan

Kickscore

Japan
Spain
Japan
Spain